Karol Wojtyła

Promieniowanie ojcostwa

 

Część I: Adam.

"Ja" i metamorfozy
Analiza samotności
Próg przez który przechodzi Niewiasta
Między spotkaniem a spełnieniem
Matka

 Część II: DOŚWIADCZENIE DZIECKA.

Album
Rezerwat Dziecka
Ojcze, bądź moją drogą, bądź Źródłem
Ojciec i Dziecko ogarniają się zawsze za pomocą słowa "moje"
Ojciec i Dziecko odnajdują się zawsze za pomocą słowa "moje"

 Część III: Matka

Troska o jasność wewnętrzną
Promieniowanie i obumieranie