Przesłanie MIŁOŚCISkok na dół.

 

( ... czytelnia ... ku zbudowaniu ... przemyśleniu ... przemodleniu ...) : 

[ Pomoc duchowa ] [ Ciekawe Katechezy i dokumenty w sieci ] [ Pytania nieobojętne znalezione w sieci ]
[ Oazowe różności ] [ Ks. Franciszek Blachnicki ] [ Praktyczna pomoc duchowa ]
 [ Matka Teresa z Kalkuty ]  [ Jan Paweł II ]

 

Pomoc duchowa: 

[ Daniel Ange - "Dwanaście Gwiazd Kościoła". ]
[ Emilien Tardif - "Dary Ducha są różnorakie i ciągle aktualne".]
[ Roman Brandstaetter - "Lament nie czytanej Biblii".]
[ Karol Wojtyła - "Promieniowanie ojcostwa". ]
[ Anonim (z rękopisu średniowiecznego) - "Ksiądz". ]
[ Św. Augustyn - Chrystus jest drogą do światła, prawdy i życia. ]
[ Clyde Lee Herring - Modlitwa Pańska. ]
[ Św. Hieronim - Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. ]
[ Claude Geffre, Przestrzeń dla Boga. ]
[ Ks. Mieczysław Maliński - Czwarty Król. ]
[ Karol de Foucauld - Cytaty ...  ]
[ Lambert Noben - Orędzie z Groty Betlejemskiej. ]
[ Dekalog pogody ducha bł. Jana XXIII. ]
[ Medalik św. Benedykta. ]
[ Odpust Porcjunkuli (znalezione w sieci). ]
[ Obietnice Serca Jezusowego. ]

 

Odpust Porcyunkuli: 

[ Jak powstał Odpust Porcjunkuli? (1909) ]
[ Gdzie może być zyskany odpust Porcjunkuli? (1909) ]

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenia teologiczne do ksiąg liturgicznych: 
(Każda księga liturgiczna zawiera wprowadzenie teologiczne, które przybliża naturę obrzędu (np. czym jest chrzest?) i wyjaśnia podstawy wiary katolickiej dotyczące obrzędu. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski na swojej stronie zamieściła wprowadzenia do rytuałów. 

Wtajemniczenie chrześcijańskie (chrzest)
Chrzest dzieci
Chrześcijańskie wtajemniczenie dorosłych (chrzest dorosłych)
Komunia Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą
Obrzędy pokuty
Sakrament chorych
Sakrament małżeństwa
Obrzędy błogosławieństw
Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne
Obrzędy pogrzebu
 

Dokumenty: 
Czyli materiały źródłowe. 

Jan Paweł II  - "Nowe środki przekazu w służbie nowej ewangelizacji" - 9 XI 2002 — Do uczestników konferencji na temat mediów i kultury, zorganizowanej przez Episkopat Włoch (*htm).
Nota doktrynalna Kongregacji Nauki Wiary na temat pewnych aspektów ewangelizacji - 3 grudnia 2007 r (*htm).

 

Kadr. Joseph Ratzinger/Benedykt XVI: 
Pasterz. 

[ Benedykt XVI - Spotkanie z duchowieństwem w Archikatedrze św. Jana w Warszawie. ]
[ kadr. Joseph Ratzinger - Nowa Ewangelizacja. ]
[ kadr. Joseph Ratzinger - Homilia podczas Konklawe. ]

 

Ciekawe Katechezy i dokumenty w sieci: 
Czyli korzystamy z mądrości innych... 
(pliki nie znajdują się na mojej stronie - tutaj podaję linki na dane strony lub pliki): 

ks. Tomasz Jaklewicz  - "Filary wiary" - cykl katechez w GN przybliżających podstawowe prawdy wiary katolickiej (*htm).
o. R. Cantalamessa OFMcap - Litera zabija, Duch ożywia (*pdf)] - Duchowa lektura Biblii wykład w ramach III Międzynarodowych Dni Biblijnych (KUL).
ks. Tomasz Jaklewicz - "Przewodnik po Eucharystii - przewodnik GN ułatwiający przeżywanie Mszy Świętej.
"Krótki przewodnik po Triduum Paschalnym" - z o. TOMASZEM KWIETNIEM OP, liturgistą, przeorem klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu, rozmawia Ela Konderak.
Ks. Kazimierz Fąfara - Dary Ducha Świętego: Dar mądrości / Dar rozumu / Dar umiejętności / Dar rady / Dar męstwa / Dar pobożności / Dar bojaźni Bożej.
W obronie ludzkiej godności - George Weigel, teolog i publicysta (GN artykuł z numeru 51/2008)
Abp Nycz do kapłanów: Kościół będzie zawsze mówił "nie" aborcji, eutanazji i "in vitro" (wiara.pl).
Tak! dla życia - ks. Tomasz Jaklewicz. (GN artykuł z numeru 51/2008).
Medyczne konsekwencje in vitro - Redakcja Zeszytów Problemowych „Służba Życiu”. "Nasz Głos" marzec 2008.
Procedura in-vitro nieodłącznie związana z niszczeniem życia ludzkiego - Artykuł z zeszytów problemowych "Służba Życiu" (http://www.pro-life.pl/)
Procedura in vitro niszczy życie ludzkie - Artykuł z zeszytów problemowych "Służba Życiu" (http://www.pro-life.pl/)

*GN (Gość Niedzielny): www.wiara.pl

 

Pytania nieobojętne znalezione w sieci:
Masz pytanie? Może już ktoś na nie odpowiedział.
(pliki nie znajdują się na mojej stronie - tutaj podaję linki na dane strony lub pliki): 

Seks a sakrament pokuty - Ewa Rozkrut - artykuł z mt
Pytania o wiarę - odpowiedzi na pytania na mateusz.pl
Seksualność piękna, choć powikłana – problem autoerotyzmu (cz. I) - Dariusz Piórkowski SJ,  mt
Seksualność piękna, choć powikłana – problem autoerotyzmu (cz. II) - Dariusz Piórkowski SJ, mt
Szukającym drogi - książka o. Jacka Salija OP.
Nadzieja poddawana próbom - książka o. Jacka Salija OP.
Poszukiwania w wierze  - książka o. Jacka Salija OP.
Pytania nieobojętne  - książka o. Jacka Salija OP.

 *mt (Portal Mateusz): www.mateusz.pl

 

Oazowe różności:

[ Ks. Sławomir Ropiak - Charyzmat Ruchu Światło-Życie. ]
[ Jerzy Okrasiński - Geneza Ruchu Światło - Życie. ]
[ Drogowskazy Nowego Człowieka ]
[ Krucjata Wyzwolenia Człowieka. ] 
[ Statut Stowarzyszenia "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi". ]
[ Zasady Ruchu Domowy Kościół. ]
[ Kryteria przynależności do Ruchu Światło-Życie. ]
[ Krucjata Wyzwolenia Człowieka, podręcznik. ]
[ Jan Paweł II do Ruchu Światło-Życie, Kraków - 8 czerwca 1997. ]
[ Ks. Henryk Bolczyk - Być jak Sługa. ]
[ Ks. Henryk Bolczyk - Oaza wezwana do zwyciężania. ]
[ Duchowość Ruchu Światło - Życie. ]
[ Podstawowa charakterystyka Ruchu Światło - Życie. ]
[ Prawa nowego życia. ]
[ Ewangelizacja (opracowanie ze strony oazy opolskiej). ]

 

Ks. Wojciech Danielski:

[ Droga Krzyżowa. ]
[ Ludzi przemienionych już widać. ]
[ Kryterium wspólnoty i źródło odpowiedzialności. ]
[ Jasna Góra szkołą i mocą wspólnoty narodu. ]

 

Ks. Franciszek Blachnicki:

[ Charyzmat Ruchu Światło-Życie. ]
[ Testament ks. Blachnickiego. ]
[ Abstynenckie Credo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. ]
[ Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie. ]
[ Ruch Światło-życie wobec darów duchowych. ]
[ Ruch Światło-Życie jako pedagogia Nowego Człowieka. ]
[ O Namiocie Spotkania. ]
[ Wiara a Boża miłość i przebaczenie. ]
[ Warunki owocnego dawania świadectwa o Chrystusie. ]

 

Praktyczna pomoc duchowa:

[ Cechy ucznia Chrystusa. ]
[ Rachunek Sumienia. ]
[ Namiotu Spotkania. ]
[ Schemat medytacji ignacjańskiej. ]

 
 

bł. Matka Teresa z Kalkuty, MC:

[ Matka Teresa do kleryków w Warszawie - 1995. ]
[ Owocem ciszy jest modlitwa. ]
[ Mother's Meditation in the Hospital. ]
[ Kochaj Modlitwę. ]
[ Życie - Live the life. ]
[ List do kapłana. ]
[ Matka Teresa mówi o kapłaństwie. ]
[ Matka Teresa do kleryków WMSD - 1983. ]

 

Jan Paweł II (1920 - 2005):

Jaki jest klucz wyboru tekstów papieża *(prywatna antologia),
jest on następujący: zamieszczam te, do których często wracam,
a więc związane z moim powołaniem (o powołaniu i do kapłanów)
te które skierował do młodzieży *(wtedy jeszcze byłem młody),
oraz kilka innych (głównie homilie), które po prostu są świetne.

Większość dokumentów, jak encykliki, adhortacje, katechezy czy inne wypowiedzi
jest dostępna na wielu oficjalnych serwerach, więc ich nie dubluję.
Odnośniki na te strony można znaleźć w moich linkach.

 

[ TESTAMENT Jana Pawła II ] - «In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum » .

Homilie (fragmenty):
[ Eucharystia to sakrament miłości. ]
[ Homilia skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte 12 czerwca 1987 ]
- na te słowa nie można być obojętnym, każdy ma swoje Westerplatte - homilia odwołuje się do listu "Parati semper".

List do młodych PARATI SEMPER:
[ List do młodych całego świata z okazji międzynarodowego roku młodzieży ]
 
ps. - Jestem urzeczony tym listem, mam jego pierwsze wydanie.

Listy do kapłanów na Wielki Czwartek:
[ List do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 ]
[ List do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 ]
[ List do kapłanów na Wielki Czwartek 2001 ]
[ List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 ]
[ List do kapłanów na Wielki Czwartek 1999 ]
[ List do kapłanów na Wielki Czwartek 1998 ]
[ Przypatrzmy się, bracia, powołaniu naszemu. (1996) ]
[ Znaczenie kobiety w życiu kapłana (1995) ]
[ Spotykamy się dzisiaj (1994) ]
[ Dar kapłaństwa a nowy Katechizm (1993) ]
[ Dar kapłaństwa (1992) ]
[ Tożsamość kapłana (1991) ]
[ Duch Święty a kapłani (1990) ]
[ Kapłan został wybrany „dla świata” (1989) ]
[ Z Maryją pod Krzyżem (1988) ]
[ Modlitwa Chrystusa w Getsemani (1987) ]
[ Św. Jan Maria Vianney – wzór dla wszystkich kapłanów (1986) ]
[ Młodzież w pracy duszpasterskiej kapłanów (1985) ]
[ Rok Święty a odnowienie się w powołaniu (1984) ]
[ Misterium Odkupienia (1983) ]
[ Modlitwa dla kapłanów Kościoła (1982) ]
[ W 1600 rocznicę I Soboru Konstantynopolitańskiego oraz 1550 rocznicę Soboru Efeskiego (1981). ]
[ Tajemnica i kult Eucharystii (1980) ]
[ Kapłaństwo służebne (1979) ]

Orędzia na Dzień Pokoju:
[ Orędzie na Światowy Dzień Pokoju - 2002 ]

Orędzia na światowy dzień modlitw o powołania:
[ Powołanie do świętości (2002) ]
[ Życie jako powołanie (2001). ]
[ Eucharystia źródłem wszelkich powołań i posług w Kościele (2000). ]
[ Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju. ]
[ Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1998 r. ]
[ Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1997 r. ]
[ Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Modlitw o Powołania (1996) ]
[ Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1995 r. ]
[ Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1994 r. ]
[ Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1993 r. ]
[ Katecheza — fundament dialogu powołaniowego (1991) ]
[ XXIV Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1987 ]
[ XIII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1986 ]
[ Orędzie na XXII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1985 r. ]
[ Orędzie na XXI Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1984 r. ]
[ Powołanie należy do tajemnicy miłości miłosiernej (1983) ]
[ Orędzie na XIX Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1982 r.]
[ Orędzie na XVIII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1981 r. ]
[ Orędzie na XVII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1980 r. ]
[ „Modlitwa, wezwanie, odpowiedź: trzy podstawy powołania” (1979) ]

 Orędzia na Dzień Misyjny:
[ Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1998 r. ]

Orędzia do młodych:
[ Wy jesteście solą ziemi - XVII Dzień Młodzieży *(2001) ]
[ XVI Dzień Młodzieży *(2001) ]
[ SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS - XV (2000) ]
[ Ojciec miłuje was. *(1999) ]
[ "Duch Święty wszystkiego was nauczy" NA XIII MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY ]
[ „Nauczycielu — gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (1997) ]
[ «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» (1996) ]
[ „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (1994) ]
[ „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie…” (1993) ]
[ „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (1992) ]
[ „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (1991) ]
[ „Ja jestem krzewem winnym” (1990) ]
[ „Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem” (1989) ]
[ „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie…” (1988) ]
[ „Myśmy poznali i uwierzyli miłości…” (1987) ]

Orędzia na różne inne spotkania:
[ Przesłanie z okazji XXII Europejskiego Spotkania Młodych. 30.11.1999 ]
[ Przesłanie do uczestników Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych. ]

 

Skok do góry.