Namiot Spotkania
prosty schemat modlitwy

1. „Duchu Święty wołam przyjdź” – wzywam pomocy Ducha Świętego – jakąś pieśnią, znaną modlitwą lub własnymi słowami.

2. „Jezus jest tu” – przebłysk że On naprawdę przyszedł, uświadamiam sobie obecność Boga, jest obecny przy mnie, tu i teraz.

3. „Jak z przyjacielem… twarzą w twarz” – to przywitanie dwojga przyjaciół wyrażające się we wspólnej radości i w uwielbieniu. Jezus jest moim przyjacielem, cieszy się mną, kocha mnie, jest mi życzliwy – to jakby wtulić się sobie w objęcia.

4. „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” – tu i teraz Pan chce mi coś konkretnego powiedzieć. To modlitwa prośby o Słowo dla mnie.

5. „Panie co mam czynić?” – stan wewnętrznego wyciszenia, przyjmuję postawę wyczekiwania. Wzbudzam w sobie ciekawość – zastanawiam się, co Jezus chce mi dzisiaj powiedzieć.

6. „Twoje słowo jest pochodnią dla moich stóp” – dopiero teraz czytam wcześniej wybrany i przygotowany fragment Pisma Świętego – czynię to powoli, ze zrozumieniem – jeśli trzeba kilka razy.

7. „Szmer łagodnego powiewu” – trwam w ciszy, oczekując i wsłuchując się w głos Boga – cierpliwie i z ufnością. To spotkanie Boga w mojej wyobraźni, rozumie i pamięci.

8. „Aniołowi… napisz…” – w notatniku zapisuję myśli, które mi się zrodziły – aby ocalić je od zapomnienia i w każdej chwili do nich wrócić.

9. „Panie… oto postanawiam…” – czynię i zapisuję w notatniku postanowienie – jeśli oczywiście rodzi się ono wyraźnie, nie na siłę, bo nie jest ono istotą Namiotu Spotkania.

10. „Dzięki Jezu” – dziękuję Bogu za spotkanie i Jego Słowo. Można zawrzeć wypływającą z serca skruchę jako reakcję na dobroć Pana Boga, ale nie jest to zasada. Ważne jest dziękczynienie na koniec modlitwy.