5. Zaproszenie


Przepowiadanie winno zakończyć się zaproszeniem do nawrócenia. Zaproszenie to jest oczywistą konsekwencją czwartej prawdy Ewangelii mówiącej o „oddaniu życia Jezusowi", uczynienia Go swoim osobistym Panem i Zbawicielem.
Wiara rodzi się z przepowiadania, a każda kościelna wspólnota bierze początek i życie z osobistej odpowiedzi każdego wiernego na to przepowiadanie. [RM 44]
Przepowiadanie Słowa Bożego ma na celu chrześcijańskie nawrócenie, to znaczy pełne i szczere przylgnięcie do Chrystusa i do Jego Ewangelii. [RM 46]
 

Jan Paweł II zauważa, że nawrócenie jest darem Boga samego. Zatem zadaniem ewangelizatora jest stwarzanie okazji do uobecnienia tego daru.
Jasno sformułowane zaproszenie poniekąd zmusza do podjęcia decyzji. Oczywiście każda odpowiedź musi być przyjęta z szacunkiem. Tak rozumiane zaproszenie pozwala zrozumieć, że chrześcijaństwo jest w gruncie rzeczy decyzją, aktem woli, opowiedzeniem się za Jezusem Chrystusem.
W wypadku ewangelizacji ochrzczonych zaproszenie nawiązuje do sakramentu chrztu i przyrzeczeń, które w naszym imieniu złożyli rodzice i chrzestni.
Oto niektóre modlitwy, które można zaproponować osobie, która pozytywnie odpowiedziała na zaproszenie.

Modlitwa oddania życia Jezusowi Chrystusowi