Modlitwa o beatyfikacje ...

 

Ks. Jerzego POPIEŁUSZKI (1921-1987)

 

Panie Jezu Chryste, którego Sługa Boży Jerzy, kapłan i męczennik, obrał Ciebie wobec świata jako swego Pana i Króla, dając przykład swej heroicznej miłości Boga, Kościoła, kapłaństwa i Ojczyzny, spraw prosimy, byśmy, pomni na Twe słowa: "wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili" - służyli Tobie, jako naszemu Królowi; w bliźnich naszych, aż do męczeństwa wzgardzonej naszej miłości, bo Ty nią nigdy nie pogardzisz, ale ją uświęcisz. 

Wysłuchaj modlitwy nasze i wynieś na ołtarze wiernego Sługę Swego ks. Jerzego, aby znak jego zwycięstwa nad złośliwym wrogiem, stał się dla nas umocnieniem w walce z własnymi słabościami. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen.