Warunki Dobrej spowiedzi

 

1. Rachunek sumienia.

2. ¯al za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Szczera spowied¼.

5. Zado¶æuczynienie Panu Bogu i bli¼niemu.