Podstawowe Prawdy Ewangelii
Fragmenty Biblijne


Podano niektóre najważniejsze fragmenty Biblii ilustrujące podstawowe prawdy. 


Boża miłość,
Boży plan
Grzech
Jezus
Zbawiciel i Pan
Osobiste przyjęcie
Jezusa
J 10,10a Rz 3,23 1 J 4,10 Dz 2,38
J 3,16 Rz 6,23 J 5,24 J 1,12
1 J 4,10 Rz 7,14-25 J 14,6 Ap 3,20
1 J 3,1 Mt 15,10-20 Łk 5,31-32 J 10,9-10
Jr 31,31-34 J 8,44 Łk 5,31-32 J 12,32
Jr 32,37-41 J 3,19-20 Rz 10,13 J 7,37
Ez 11,19-20 1 J 1,8.10 1 J 1,7b J 6,35
Ez 36,25-28 Ef 5,5 J 14,6.8-11 2 P 3,9
Jl 2,27-3,2 Ga 5,16-24 1 Kor 1,15-20 Rz 10,9
J 14,16-17.26 2 Kor 4,5 Flp 2,11
Łk 24,48-49 Flp 2,5-11
Dz 1,8 Jr 31,34b
Ef 1,5-6 Nauczanie
Apostołów
1 Tes 5,9-10 Dz 2,14-39
Flp 3,20 Dz 3,12-26
Jr 29,11 Dz 5,29-32
Dz 10,37-43
Dz 13,26-31
Dz 17,22-31
 

Powrót na stronę "Proklamacja Dobrej Nowiny".
Powrót na pierwszą stronę.

Do początku