4. Proklamacja Dobrej Nowiny

Podstawowe prawdy Ewangelii


Papież Paweł VI zwraca uwagę na wiele możliwości głoszenia Dobrej Nowiny. Większość z tych okazji należą do zwykłej pracy duszpasterskiej i są nam doskonale znane. Jednak świadomość tego pozwala „wykorzystać” dotychczasową praktykę duszpasterską do ewangelizacji, nadać jej ewangelizacyjny wymiar. Oto sytuacje na które zwraca uwagę Paweł VI: